A Bhim Rao Egyesület közösségi oldalakon :

"Helyi és térségi gazdaságfejlesztő menedzser” - Képzési felhívás

"Helyi és térségi gazdaságfejlesztő menedzser” - Képzési felhívás

KÉPZÉSI FELHÍVÁS
A Miskolci Egyetem és a Kassai Műszaki Egyetem 2014. februárjától, távoktatási formában, országhatáron átnyúló
„Helyi és térségi gazdaságfejlesztő menedzser”
felnőttképzési tanfolyamot
hirdetnek

A KÉPZÉS CÉLJA:
Olyan elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása, melyek birtokában a hallgatók képessé válnak:
a. egyrészről a helyi foglalkoztatást, a helyi piacfejlesztést és a helyi hálózatok építését előtérbe helyező települési és kistérségi, közösségi alapú gazdaságfejlesztés
b. másrészről a térségi gazdasági klaszterek működésének
c. vagy saját vállalkozásuk indításának.
tervezésére és menedzselésére.
Speciális célunk a határ menti együttműködések elősegítése, az ehhez szükséges ismeretek átadása és a kapcsolatépítés erősítése.

A KÉPZÉS CÉLCSOPORTJAI:
Az országhatár mindkét oldalán:
a. Vidékfejlesztési szervezeteknél, települési önkormányzatoknál, szociális szövetkezetekben, CLLD menedzsmentben, gazdasági tevékenységet is végző civil szervezeteknél dolgozók, vagy ott fizetett vagy önkéntes munkát vállalni szándékozók.
b. Gazdasági klaszterek létrehozását tervező, vagy már létező klaszterekben tagként működő vállalkozások menedzserei, illetve a klaszterek menedzsmentjében dolgozó, szakirányú ismereteiket bővíteni kívánó munkatársak.
c. Kezdő kisvállalkozók, kiemelten nők.

A KÉPZÉS TARTALMA:
A tanfolyam keretében 20 db, külön-külön is felvehető modul elsajátítására van lehetőség az alábbi témakörökben:
Alapozó és általános fejlesztési ismeretek: Regionális gazdaságtan, Társadalom térszerkezete, Területi politikák, Kommunikáció és lobbi, Regionális tervezés és programmegvalósítás, Team menedzsment, Projekttervezés és megvalósítás, Határ menti együttműködések szervezése
Helyi foglalkoztatás: Munkaerőpiac és foglalkoztatás-politika, Vidékfejlesztés, Helyi foglalkoztatás-fejlesztés 1-2.
Regionális klaszterek: Regionális politika, Innováció menedzsment, Regionális klaszterek gazdaságtana 1-2.
Európai kisvállalkozói ismeretek: Vállalkozás, Kisvállalkozói adminisztráció, Üzleti tervezés, Stratégiai menedzsment, Marketing, Pénzügyi menedzsment.

A KÉPZÉS NYELVE: Miskolcon magyar, Kassán szlovák, és az írásbeli anyagok jelentős része angol nyelven is elérhető.

A KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA ÉS IDŐTERVE:
A képzés távoktatásban valósul meg. Egy modul elsajátítása 10 hetet vesz igénybe. A modulok külön-külön, vagy max. 3 modul egymással párhuzamosan is felvehetők. A tananyag elsajátítását video-konferencia keretében megtartott előadás és konzultáció is segíti. Lehetőség van a videokonferenciák kihelyezésére, saját technikai eszközökkel való elérésére, vagy mindkét egyetem székhelyén személyes részvételre.
A modulok írásbeli vizsgával zárulnak, a teljesítésről a hallgató tanúsítványt kap. A három szakterület bármelyikéhez tartozó összes (10-12 db) modul teljesítése esetén az adott kurzust működtető egyetem a kurzus elvégzését tanúsító okmányt állít ki.
Egyes modulok teljesítése a későbbiekben a Miskolci Egyetemen indítandó, felsőfokú diplomát adó felsőfokú szakirányú továbbképzésben beszámítható.

A KÉPZÉS DÍJA: 30 ezer Ft/modul, ami tartalmazza a tananyaghoz való hozzáférést, a video-konferencián való részvétel és a modulzáró vizsgáztatás díját. (Csoportok jelentkezése esetén kedvezmény érhető el.)

BŐVEBB INFORMÁCIÓ elérhető az alábbi címen: Dr. Lipták Katalin, ME-GTK, Világ-és Regionális Gazdaságtan Intézet, liptak.katalin@uni-miskolc.hu, 06-46-565-111/2023

CsatolmányMéret
kepzes_felhivas.pdf162.57 kB
randomness