A Bhim Rao Egyesület közösségi oldalakon :

Tanodás diákok tábora (2008.08.17.)

Az ország északi régiójából, három turnusban, mintegy százötven halmozottan hátrányos helyzetû gyermek táborozhat uniós támogatásból a tanoda programok keretében. Az egyhetes nyaraláson fõként identitáserõsítõ foglalkozásokon vehetnek részt az általános és középiskolás tanulók.

Dógi János, a Gyömaendrõdi Cigány Önkormányzat által mûködtetett tanoda vezetõje elmondta, hogy a jelenlegi, minisztériumi pályázati lehetõség helyett ki kellene alakítani nyolc-tíz olyan tábort, melyet a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány, vagy a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány mûködtetne. Elmondása szerint fontos lenne, ha a tanodák nem a táborok, hanem az ott nyaraló gyermekek száma alapján pályázhatnának. Jelenleg ugyanis egy-egy kisebbségi önkormányzat húsz fõs táborozására alig kétszázezer forintot biztosítanak.

Dógi János szerint ezek az intézmények télen, vagy az üdülési szezonon kívül képzési központként is mûködhetnének, így részben önfenntartóvá is válhatnának. Dancs Mihály, a Roma Polgárjogi Mozgalom Borsod megyei vezetõje, aki Sátoraljaújhelyen mûködtet mintegy ötven gyermek számára tanodát, úgy látja, régiónként kellene egy-egy olyan tábort létrehozni, ahol cigány és nem cigány gyermekek, szociális helyzettõl függetlenül közösen nyaralhatnának, hogy megismerjék egymás kultúráját. Szerinte a fejlesztõ-pedagógusok segítségével a diszkriminációt is csökkenteni lehetne.

Mint elmondta, saját kutatásaik eredménye bizonyítja, az elõítélet kialakulása nem az óvodában, hanem az iskolában kezdõdik, és ez hatással van a középiskola választására, befejezésére. Késõbb érezhetõ lesz majd a munka világában is. A táborvezetõ szerint évente mintegy két-háromezer roma diák jut el táborba. Ez szerinte kevés, ugyanis az iskolai tanárok nem szívesen foglakoznának a cigány gyerekekkel a szünidõben.

Káló Norbert, a szendrõládi Bhim Rao Egyesület programkoordinátora azt mondta, hogy a "Ládikó - kezedben a kulcs" nevû tanodaprojektjük fõ célja az intellektuális fejlesztés, az önfejlesztés, valamint a roma kultúra értékeinek ápolása, megõrzés és fejlesztés. A programkoordinátor szerint az elmúlt két évben olyan tanulói közösség alakult ki, ahol eltûntek a társadalmi rétegek közötti különbségek. A program segítségével sokkal több diák tanul tovább, és a mentori rendszer kialakításával könnyebbé vált integrációjuk a középiskolai oktatási rendszerbe.

A Bhim Rao Egyesület uniós forrásból, a Humánerõforrás Operatív Program (HEFOP) keretében ötven tanulóját üdülteti idén a táborban. A kulturális programok, kirándulások mellett kézmûves, motivációs foglakozásokat, médiaismereti foglalkozásokat tartanak a diákoknak.

A kedden kezdõdött, és jövõ szerdáig tartó intenzív foglalkozásokat is tartalmazó tábort a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Dombrádon rendezik meg, és azokat a gyermekeket nyaraltatják, akik az uniós forrásból létrehozott tanoda programokban vettek részt. A programvezetõk szerint egységesebb rendszert kellene létrehozni, hogy a több ezer, halmozottan hátrányos helyzetû gyermek egyforma lehetõségekkel vehessen részt a nyári foglalkozásokon.

randomness