A Bhim Rao Egyesület közösségi oldalakon :

Báriné Kántor Magdolna

Projektmenedzser

A térségben születtem, nőttem fel, s élek. Már középiskolásként úgy gondoltam, hogy meg kell és meg lehet állítani a csereháti térség pusztulását.

Pályaválasztásommal is ezt a felismerést erősítettem. Népművelő, szociális szervező és térségfejlesztő szakon végeztem.

Projektek megírása és megvalósítása során szereztem gyakorlati tapasztalatokat a térség- és vidékfejlesztésben. A Csereháti Településszövetségnél töltött 12 év alatt alkalmam volt további képzéseken is részt venni és gyakorlatban megtanulni a tervezés, a pályázatírás és a pályázati menedzsment technikákat.

Munkám során találkoztam tenni akaró, lelkes emberekkel, de szembesültem a térség fejlesztésének anyagi és emberi korlátaival is. A megszerzett tudás, a közösségi élmények, a kialakított szakmai és emberi kapcsolatok és a megvalósított projektek eredményei ösztönöznek arra, hogy tovább menjek a választott úton.

Tudásommal, tapasztalatommal továbbra is a térséget kívánom szolgálni.