Bogdán Iván

Bogdán Iván, zalaegerszegi lakos vagyok.
A középiskolai tanulmányaimat követően, főiskolai tanulmányaimat 2001-ben Sopronban a Nyugat- Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar Szociálpedagógus szakán kezdtem meg, ahol szociálpedagógus diplomámat 2005-ben kaptam. Ezt követően a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szociálpolitikai Tanszékén 2005 és 2007 között folytattam egyetemi szintű tanulmányaimat, ahol szociálpolitikus végzettséget szereztem.
A 2007 – 2009 években tanulmányokat, majd sikeres vizsgát tettem a Budapesti Gazdasági Főiskola Pedagógiai Karán, ahol közoktatás vezetői végzettséget szereztem. A 2007-2010 években a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Oktatás és Társadalom Doktori Iskola hallgatója voltam, ahol nevelésszociológiai Phd fokozatot kívánok szerezni.
A Phd képzésben folytatott tanulmányaimban jelenleg a disszertáció elkészítésénél és a záróvizsgák megtételénél tartok. A 2010-2012 tanévekben a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán végzem a Tanár - andragógus tanár szakot, ahol tanulmányaim szintén a záróvizsgák megtételénél tartanak.
A civil életben szerzett szakmai tapasztalataimat két szervezetnél tudtam kamatoztatni, egyrészt a 2004-2008 között a Hálózat az Integrációért Alapítványnál végzett programvezetői munkáim, másrészt a 2007-2009 között a PROMEI Kht-nál végzett régiós koordinátori munkáim során. A civil szférában folytatott munkáim alkalmával számos hazai, EU-s (PHARE, HEFOP, TÁMOP) és nemzetközi projekt tervezésében, lebonyolításában és ellenőrzésében szereztem tapasztalatot. Ezen időszak alatt számtalan emberi – több nemzetközi - munkakapcsolattal gazdagodtam.
A hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségi oktatásával kapcsolatos, intézményi keretek között végzett szakmai munkámat 2005 és 2006 években a „suliNova” Kht-nál régiós irodavezetőként kezdtem. Majd a Szociális és Munkaügyi Minisztérium mentoraként 2006-2007 években, az ESZA Kht Roma Program Támogató Hálózat (RPTH) régiós koordinátoraként 2006-2007 években folytattam. Főállású dolgozóként az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nél 2008. február 06. – 2011. június 14. közötti időszakban, majd a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő TÁMOP-3.3.1 központi programjában a Nyugat –Dunántúli régióban régiós irodavezetőként tevékenykedek.
Az elvégzett képzéseket követően esélyegyenlőségi szakértőként az országos esélyegyenlőségi szakértői névjegyzékben szerepelek.
Vezetői tapasztalatot az 1996 óta tartó, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok érdekében végzett szakmai munkáim – integrációs, szociális, oktatás és foglalkoztatás terület –szereztem. 

Bhim Rao Egyesület © 2002-2010 | Minden jog fenntartva. Drupal theme by Kiwi Themes.
randomness