Bogdán Péter

Bogdán Péter

Bogdán Péter vagyok. Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár, illetve újságíró. 2011-ben szereztem az ELTE PPK-n működő Neveléstudományi Doktori Iskola Neveléselmélet Doktori Programjában abszolutóriumot. 2012-ben doktori fokozatszerzési eljárás előtt állok. 2012 elején 191 publicisztikával és 14 tudományos megjelenéssel rendelkezem, valamint 3 szakkönyv társszerzője vagyok.
Eddigi pályafutásom során részt vettem a Roma Polgárjogi Alapítvány, a Jászsági Roma Polgárjogi Szervezet, a Rádió C, a RomNet-Média Alapítvány, a Független Médiaközpont, a Budaörsi Tanoda Közhasznú Alapítvány és a Gandhi Közalapítvány tevékenységeivel összefüggő munkákban.
Külföldi tanulmányokat végeztem Romániában, Szlovákiában, Olaszországban, Írországban, Svédországban és Dániában.
Beszélek angolul, eszperantóul. Értek, olvasok  németül, oroszul, románul, latinul különböző szinteken.
Az Open Society Institute Roma Mentor Projekt című programjának kezdetén már ott voltam, s egy rövid időintervallumot leszámítva 2012-ben már a 4. tanév munkájában veszek részt, amelynek a tudományos értékelését pedagógiai szaklapokban és tudományos összefoglaló kiadványokban közlöm.

Szerintem a Roma Mentor Projekt azoknak az alternatív roma oktatási modelleknek a sorába illeszkedik, amelyek az elmúlt két évtizedben nyertek polgárjogot Magyarországon az által, hogy a formális oktatási rendszereknek – szinte kizárólagosan a többségi kultúrára építő, s éppen ezért diszkriminatív és kirekesztő – gyakorlatával szemben nem csak a roma kisebbség etnikus adottságait helyezik előtérbe, hanem a diszkriminált, marginalizált létből adódó gyengébb gazdasági adottságokat és szociális, illetve szocializációs problémákat is kezelni kívánják az azokból fakadó etnikai feszültségekkel együtt, amelynek során az alternatív roma oktatási modellek az intézményes keretek között megteremtett értelmiségi háttér hozzáférését ingyenesen biztosítják a hátrányos helyzetű (roma és nem roma) gyermekek számára.

Helyszín

Arnót
Magyarország
48° 7' 53.1516" N, 20° 51' 22.8816" E
Bhim Rao Egyesület © 2002-2010 | Minden jog fenntartva. Drupal theme by Kiwi Themes.