A Bhim Rao Egyesület közösségi oldalakon :

Káló Károly

Elnök

A Bhim Rao egyesület alapítója, jelenlegi elnöke. A Tanoda program megálmodója Szendrőládon.
A  Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán, filozófia szakos, bölcsész közép-iskolai tanári diplomát szerzett, ugyanezen egyetem Gazdaságtudományi Karán posztgraduális képzésen, terület- és településfejlesztési menedzser szakon 2. éves hallgató.Több civil szervezetben is betöltött tisztsége mellett, 2005-től a tanodában oktatói tevékenységet is ellát.