A Bhim Rao Egyesület közösségi oldalakon :

Káló Norbert

Projektmenedzser

A Wesley János Lelkészképzõ Fõiskolán szerzett diplomát. Tudását, eddig szerzett tapasztalatait 2005-tõl tanodai tanárként is hasznosítja. Szociális munkás képesítése fogékonyabbá teszi a kirekesztettek, halmozottan hátrányos helyzetû rétegek problémáinak orvoslására. Számos más civil szervezet mûködésében is részt vesz.