A Bhim Rao Egyesület közösségi oldalakon :

Borsod a fejlődés útján

A BHIM RAO Egyesület által az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával szervezett konferencia sorozat célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetû lakosok képzését és információs ellátottságának javítását elõsegítõ kormányzati törekvések, már elindult és tervezett programok áttekintése, az ilyen programok alakításához az érintettek érdekeit megjelenítõ javaslatok megfogalmazása.

Az Egyesület közvetíteni kíván a munkaerõ-piaci keresletrõl információval rendelkezõ munkaügyi szervezet, a képzõ intézmények és a képzések potenciális résztvevõi, valamint a munkaügyi kérdésekkel foglalkozó politikusok, a támogatási alapok kezelõi és a lakossági érdekeket megjelenítõ civil szervezetek között. Ezért a konferencia sorozatot három helyszínen valósítottuk meg: Edelény, Sátoraljaújhely és Miskolc városokban.

A képzésekkel kapcsolatos érdekegyeztetés során területi, valamint helyi szinten is a munkaerõ-piaci kereslet és a képzések összehangolásának elindítása volt a cél a munkaügyi központok és képzõintézmények együttmûködésével. A helyi, kistérségi, megyei szak- és felnõttképzési lehetõségek alakítása, véleményezése a felmerülõ igények szerint. Nagy hangsúlyt kapott a civil szervezetek képzésekkel kapcsolatos információs ellátottságának és információgazdálkodásának fejlesztése, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetû lakosok információs ellátottságának fejlesztése, képzõintézetek és kistérségek együttmûködésének kezdeményezése, civil szervezetek, önkormányzatok tevékenységének támogatása, és szükség szerinti összehangolása. A program során 3 különbözõ tájékoztató füzet készült, mely tartalmazza a konferenciákon bemutatott programokat, képzéseket.

A konferenciánkra meghívott elõadók:

Gúr Nándor: Országgyûlés Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottságának alelnöke
Budai Sándor: Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Edelényi Kirendeltség vezetõje
Nun András: Autonómia Alapítvány munkatársa
Csurár István: Promei Kht. Roma Program Támogatási Hálózat munkatársa
Fehér Béla: Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium igazgatója
Rauh Edit: Szociális és Munkaügyi Minisztérium esélyegyenlõségi szakállamtitkár
Dr. Ürmös Andor: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Roma Integrációs Fõosztály vezetõje
Dr. Stadinger Csaba: Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ igazgató helyettese

 

randomness