A Bhim Rao Egyesület közösségi oldalakon :

História-völgy

HISTÓRIA-VÖLGY

1. Alapadatok:

Konstrukció: ÉMOP-2007-2.1.1./B-Turisztikai attrakciók fejlesztése

Kedvezményezett: Csereháti Településszövetség

Konzorciumi tagok:

Községi Önkormányzat Boldva
Községi Önkormányzat Borsodszirák
Bhim Rao Egyesület Szendrõlád
Városi Önkormányzat Szendrõ
Községi Önkormányzat Komjáti
Községi Önkormányzat Hidvégardó
Varga és Társa Kft.

Azonosító: ÉMOP-2.1.1./B-2f-2009-0014

Idõtartam: 2010.06.01.-2012.05.31.

Összes költség: 540 810 128 Ft

Támogatás mértéke: 465 254 112 Ft

Támogató: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

2. A projekt

2.1. A partnerek

A program megvalósítására a Csereháti Településszövetség összefogásával öt települési önkormányzat (Boldva, Borsodszirák, Szendrõ, Komjáti és Hidvégardó), egy civil szervezet (Szendrõlád), valamint egy vállalkozó (Szinpetri) szövetkezett és adott be pályázatot az ÉMOP-2.1.1. turisztikai attrakciók fejlesztését támogató pályázatára. Ezt a partnerségi kört bõvíti további 4 település (Damak, Szalonna, Bódvaszilas, Tornaszentandrás) bemutatóhelyek kialakításával, szakmai segítõként az Aggteleki Nemzeti Park és a Mûemlékek Állami Gondnoksága, valamint a közremûködõ civil szereplõk. Összesen mintegy 30 partner munkálkodik a közös célok elérésén.

2.2 A koncepció

A természeti és történelmi emlékekben gazdag Bódva folyó és mellékvölgyei történelmi örökségét egy komplex turisztikai attrakcióként értelmezõ programban a fõpályázó mellett támogatásban részesülõ partnerek által érintett hét és a tematikus úthoz tartozó további 4 települést, mint a História-völgy magterületét fogjuk össze annak érdekében, hogy egy-egy történeti korhoz kötve, a helyi örökséget és egy-egy helyi terméket a fókuszba állítva megteremtsük a térségbe látogatók számára az adott korba való bepillantás, az "idûutazás" élményék megéléséhez a feltételeket. A kívánt hatást a korhû épületek, minden esetben interaktív elemekkel rendelkezõ kiállítások, az aktív bekapcsolódásra lehetõséget adó programok, rendezvények, a korabeli viseletek, a gasztronómiai specialitások és a megvásárolható ajándéktárgyak egysége biztosítja.

A koncepció szerint a História-völgy az egész Aggtelek-Edelény turisztikai desztinációs térség kulturális turisztikai kínálatának összefogására kiterjeszthetõ. Sõt a kapcsolódó határon túli részek is bekapcsolhatók.

2.3. Tevékenységek

1. Bemutatóhelyek épületének építése, ill. felújítása, rendezvényterek kialakítása

- Boldva - barátok Háza
- Borsodszirák - Hímes Ház
- Szendrõlád - Roma Kulturális Központ
- Szendrõ - Felsõvár kilátó
- Komjáti - Csodaporta
- Hidvégardó - Tájház, Gedeon kúria
- Szinpetri - Nagy Könyv, Papírmalom

2. Kiállítások összeállítása, interaktív elemek kialakítása

- 15 történelmi - kulturális témájú kiállítás

3. Turista fogadópontok, tájékoztató és pihenõhelyek kialakítása

- 4 turisztikai fogadó és pihenõhely (Boldva, Szendrõ 2 db, Hidvégardó)

4. História völgy kapujának megépítése - 2 db, jelképes kapu megépítése Boldván és Hidvégardóban

5. Gyümölcsút - Gyalogos túraútvonal kialakítása

6. Tájékoztatási rendszer kialakítása

- Települési beköszönõ táblák, útbaigazító táblák, tájékoztató táblák, cégtáblák, beruházási táblák

- Interaktív tájékoztató pontok, honlap, 4 fajta kiadvány, PR film

7. A bemutató helyeket és fogadópontokat mûködtetõ munkaerõ és a kapcsolódó szolgáltatók felkészítése

- 30 fõ, kiállítások üzemeltetésére kiképzett munkatárs

- 10 db tematikus kulturális turisztikai kínálat kialakítására alkalmas település és a komplex kínálat formálását lehetõvé tevõ partnerségi körök,

8. Térségi turisztikai desztinációs menedzsment létrehozása

9. Képzés és közösségi vállalkozás keretében foglalkoztatás

- Gyógy- és fûszernövény termesztõ, hímzõ, ékszerkészítõ, édességkészítõ, papírmerítõ, kosztümvarró, szakács, túravezetõ.

2.4. A program eredményei és várható hatásai

A program megvalósításával a térség turizmusból származó jövedelmeit kívánjuk érzékelhetõ mennyiségben növelni. Részben közvetlenül az elõállított szolgáltatások díjbevételeként, de sokkal inkább a kapcsolódó turisztikai szolgáltatások forgalmának növeléséhez való hozzájárulásunkkal. A turizmus mûködtetésébe bevont családok számának és fajlagos jövedelmének növelésével közvetlenül, közvetve pedig a helyi piac bûvüléséhez kapcsolódó újabb szolgáltatásokon keresztül járulunk hozzá a térségben élûk megélhetésének javulásához.

A gazdasági célokon túl a megvalósítás folyamatában, majd a megnövelt turisztikai vonzerõk bázisán elinduló új tevékenységek alkalmat nyújtanak a térségi humán erõforrások, elsõsorban a kreativitás és a környezettudatos, a helyi értékeket fel- és elismerõ gondolkodás széles körû fejlesztésére, amivel további, a térség új fejlõdési pályára állásához szükséges gazdasági és társadalmi tevékenységek indukálhatók.