A Bhim Rao Egyesület közösségi oldalakon :

"Kerülj Képbe!" Program HEFOP-2.3.2-05/1.-2005-10-0069/2.

A projekt céljai:

 

Hosszú távú (általános) célkitûzések - Inaktív, tartósan munkanélküli, alacsony iskolai végzettségû fiatalok foglalkoztathatóságának növelése, a társadalmi leszakadás veszélyének mérséklése és elkerülése.

- A program megvalósítása által hozzájárul, hogy a 16-25 év közötti korosztályban csökkenjen a munkanélküliek száma, illetve a munkanélküliség általi veszélyeztetettség.

 

- A helyi intézményrendszerek (nonprofit, állami, gazdálkodó szervezetek) közötti együttmûködés kialakítása a cél érdekében.

Rövid távú (konkrét) célkitûzések

 

- Mûködik B.-A.-Z megyében egy, a 16-25 év közötti hátrányos helyzetû fiatalok számára elérhetõ alternatív komplex munkaerõ-piaci integrációt célzó fejlesztõ-támogató szolgáltatás, amely által a fiatalok visszavezethetõek a szakképzésbe, valamint munkaerõ-piacra.

- Összetett személyi, pszicho szociális és társadalmi hátrányok csökkentését szolgáló komplex fejlesztõ szolgáltatások nyújtása, munkaerõ-piaci reintegráció segítése, munkaerõ-piaci beilleszkedés felkészítése egyénre szabott tanácsadással, személyiség és kulcsképesség-fejlesztés, munkába és /vagy képzésbe helyezés.

 

- A munkaügyi és egyéb támogató rendszerekbõl kimaradt fiatalok bevonása, fejlesztése és integrálása.

- A szükségletekre reagálva a közösségi léthez és a tartós tanuláshoz szükséges ismeretek, továbbá a munkavállaláshoz szükséges készségek is javulnak.

 

- Feltártak és beazonosítottak olyan befogadó munkahelyeket és OKJ-s szakképzési programokat, melyek nyitottak a fiatalok foglalkoztatására, képzésére.

- A fiatalok pályatervüknek megfelelõ szakképzésben vesznek részt.

 

- A fiatalok szükségleteik, képzettségük szerint munkába állnak, és a munkahelyen beilleszkednek.

A projekt eredményeképpen a közvetlen célcsoport tagjainak:

 

- Növekszik a munkaerõ-piaci tájékozottságuk.

- Kezelhetõek a foglalkoztathatóságukat akadályozó szociokulturális, családi viszonyaik.

 

- Személyiségüknek és a munkaerõ-piac igényeinek megfelelõ pályakép alakul ki, vagy pályakorrekció megy végbe.

- Erõsödnek tanulási és munkamotivációik.

 

- Javulnak a munkaerõpiac által igényelt kulcsképességeik.
 

randomness