A Bhim Rao Egyesület közösségi oldalakon :

Kincses Sziget Tanoda Edelényben - hátrányos helyzetű tanulók iskolai előmenetelének elősegítése

Edelényi tanoda bemutatása
 
A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP-3.3.1-16-2017-00063

Megvalósulás időszaka:
Projekt kezdés ideje: 2017. július 01.
Várható befejezés ideje: 2018. december 31.
Támogatás mértéke: 100%
Tanoda helyszíne: 3780 Edelény, Szentpéteri  út 35.
Tanoda program célja:

Projektünk megvalósításával szeretnénk hozzájárulni az Európa 2020 Stratégiában megfogalmazott célok eléréséhez, azaz támogatjuk azt, hogy a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának 10% alá csökkenjen azzal, hogy törekszünk arra, hogy a mi tanodás diákjaink a középiskolai tanulmányaikat eredményesen végezzék el és közülük minél többen tanuljanak tovább főiskolán, egyetemen.
 

Célunk az iskolai lemorzsolódás csökkentése, a roma és mélyszegénységben élő gyermekek közép és felsőfokú oktatásba való eljutásának és bennmaradásának elősegítése. Célunk komplex kompetencia- és személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, készségfejlesztő, pályaorientációt támogató programok, foglalkozások megvalósítása, fejlesztése a hátrányos helyzetű tanulók részére.
 

Célunk továbbá a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkózási esélyeinek növelése, képességeik kibontakoztatása a tanoda tevékenységei révén.
Edelényben 30 mélyszegénységben élő általános iskolás, illetve középiskolás korú gyermekkel 18 hónapon keresztül tanórán kívüli foglalkozását segítve elérjük, hogy a bevont tanulók bukási aránya 0%-os legyen. A résztvevő tanulók fejlődjenek képességeik, szociális érzékenységük, illetve kulcskompetenciák területén. Tanodánkban a foglalkozásokat a hét négy munkanapján, hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 13.30-16.30 óráig tartjuk tanulóink részére. A tanodában 4 fő pedagógus, köztük tanodavezető pedagógus vezeti a foglalkozásokat.
 

A tanulók támogatása a középfokú tanulmányaik sikeressége, végzettségi szintjük emelése érdekében. Tanulóink fejlesztését a tanulói és a helyi szükségletekre reagálva, a tanoda sztenderdben foglaltaknak megfelelően kívánjuk megvalósítani.
 

A hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskola felső tagozatán, vagy középiskolában tanuló gyermek tanórán kívüli oktatása, iskolai hátrányainak leküzdése. Ennek érdekében olyan pedagógiai módszerek kerülnek bevezetésre, amelyek elősegítik a családias légkör kialakítását a tanodákban, növelik a diákok önbizalmát és olyan élményekhez jutnak, amelyek jobb sorban élő iskolatársaik számára természetesek. Ennek megvalósítására kiváló pedagógus minden tudására szükség van.
 

Nagy hangsúlyt kap a nyelvoktatás, az informatikai képzés. A projekt során modern számítástechnikai berendezésekkel, megfelelő bútorzattal, oktatási segédeszközökkel, szabadidő eltöltésére alkalmas játékokkal, sporteszközökkel rendelkezzünk, mely elősegítik a pedagógusok munkáját, valamint a gyerekek megfelelő tanulmányi előrehaladását.
 

A bevont tanulók magukénak érezzék a Tanodai munkát, igényt tartsanak szolgáltatásainkra, szeressenek odajárni a kulturális, szabadidős tevékenységek hozzájárulásával. A programban résztvevő hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulási arányának emelkedését az érettségit, felsőfokú képzettséget adó oktatási intézményekben. A bevont középiskolai tanulók tekintetében az iskolai elhagyást visszaszorítsuk.

Partnerek: 
EU