A Bhim Rao Egyesület közösségi oldalakon :

Kincses Sziget – Térségi Tanoda Hálózat

Egyesületünk 2010 decemberében kezdte meg a leghátrányosabb helyzetű kistérségek számára kiírt Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Kincses Sziget – Térségi Tanoda Hálózat, Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében című pályázati projekt megvalósítását. Az előkészítést követően elindultak a délutáni tanodai foglakozások  Edelényben, Szendrőládon, Szendrőn, Perkupán és Bódvaszilason.
A program célja 240 hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskola felső tagozatán, vagy középiskolában tanuló gyermek tanórán kívüli oktatása, iskolai hátrányainak leküzdése. Ennek érdekében olyan pedagógiai módszerek kerülnek bevezetésre, amelyek elősegítik a családias légkör kialakítását a tanodákban, növelik a diákok önbizalmát és olyan élményekhez jutnak, amelyek jobb sorban élő iskolatársaik számára természetesek. Ennek megvalósítására a térségből bevont 31 kiváló pedagógus minden tudására szükség van.
A tanodai foglalkozásokon túl sor kerül pályaorientációs, drogprevenciós, kulturális és szabadidős programok lebonyolítására is. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek megismerkedjenek a környezettudatos életmóddal. Ezen kívül nagy hangsúlyt kap a nyelvoktatás, az informatikai képzés.
A projekt során az öt tanoda olyan modern számítástechnikai berendezésekkel, megfelelő bútorzattal, oktatási segédeszközökkel, szabadidő eltöltésére alkalmas játékokkal, sporteszközökkel került felszerelésre, amelyek elősegítik a pedagógusok munkáját, valamint a gyerekek megfelelő tanulmányi előrehaladását.
A program 2012 nyarán zárul, melynek eredményeként - reményeink szerint -, sikerül a hátrányos helyzetű diákok iskolai sikertelenségét, hátrányát mérsékelni, leküzdeni és a gimnáziumi, vagy szakközépiskolai tanulmányok felé orientálni.
Hivatalos weboldal: http://kincses-sziget.hu
 

randomness