A Bhim Rao Egyesület közösségi oldalakon :

Ringató Biztos Kezdet Gyerekház Szendrőládon

Ringató Biztos Kezdet Gyerekház Szendrőládon

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA:
EFOP-1.4.3-16-2017-00037

Megvalósulás időszaka:
Projekt kezdés ideje:
2018.02.16.
Várható befejezés ideje:
2022.05.17.
Támogatás mértéke:
100% 40.000.000 Ft
Helyszíne:
3751 Szendrőlád Petőfi u. 15.

Program célja:

A „Ringató Biztos Kezdet Gyerekház Szendrőládon” című programunkat 2018 februárjában kezdtük meg Szendrőlád településen, mely az egyesület székhelyét adja. A település a 2012 évi GfK jelentés alapján az ezer fő feletti települések rangsorában a harmadik legszegényebb község Magyarországon. Szendrőládon a roma népesség jelentős számú, az Edelényi kistérség átlagos roma lakosságának a 4,02-szerese, az országos átlagnak pedig több mint 12-szerese. Ezek a mutatók indokolták, hogy a községben hozzunk lére gyerekház programot, hiszen az egyesület tagjai hisznek abban, hogy ha minél korábban, kisgyermek kortól elkezdődik a fejlesztés a szülőkkel közösen, akkor annál sikeresebbek tudnak lenni a jövőt illetően, felnőtt korban az ország adófizető állampolgárai lesznek.
Gyerekházunk létrehozásával olyan gyerek- és családbarát szolgáltatási környezetet kívántunk kialakítani, ahol a szülők partneri bevonása és cselekvő részvétele mellett a 0-3 éves korú gyermekek veleszületett képességei a legoptimálisabban fejlődhetnek és 3 éves korban sikeresen beilleszkedhetnek az óvodai környezetbe. Azt szeretnénk elérni, hogy a 0-3 éves gyermekekkel foglalkozó intézmények és szakemberek feladatuknak tekintsék a program segítését, felelősségüknek érezzék a szakmaközi együttműködés megvalósítását és a szolgáltatások elérhetővé tételét, a korai felismerés és megelőzés érdekében.
A gyerekházban a szolgáltatásunk a kisgyermeket nevelő családok számára jól megközelíthető, amely hétköznaponként 8-14 óra között tart nyitva. A nyitva tartás ideje alatt a szolgáltatásokat a családok számára ingyenesek és mindenki számára nyitottak.
A programunk meghatározó eleme a szülők aktív részvétele, a velük való tartalmas együttműködés, a szülői kompetenciák megerősítése, a családok egészségügyi, szociális, gyermekjóléti, oktatási, munkaügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutásának segítése. Legfontosabb partnerünk a Szülő! A szülővel kialakuló erős kapcsolat segíti a folyamatosságot, a jó kommunikációt, a részvételt és az érdekeltségi érzést.
Gyerekházunk tagja a gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszernek is, éppen ezért törekszünk a különböző szakmák képviselőivel, munkatársaival való együttműködésre. Alkalmat adunk arra, hogy a gyermekekkel, családokkal foglalkozó szakemberek találkozhassanak a gyerekházunkban és közösen beszélgessenek, alakítsanak ki álláspontot a gyerekekkel, családokkal való munkájuk során.
Munkánkat tervszerűen, havi, heti és napi terv szerint végezzük. Ezzel is segítve a szülők és a gyermekek hozzászoktatását a rendszerességhez. Munkánkat segíti a felújított, korszerű épület, a játszószoba, melyet a gyermekek életkorának megfelelő bútorokkal és fejlesztőjátékokkal láttunk el. 2019-ben kialakítottunk egy fürdőt, ahol tisztálkodási és mosási lehetőséget biztosítunk a gyerekházat látogató családok számára. A jól felszerelt konyhában napi rendszerességgel készítjük el a gyerekek tízóraiját. A főzőklubon az anyukák finom ételeket főznek, születésnapok és közösségi programok alkalmaira süteményeket sütnek. A munkatársak részére egy irodát is berendeztünk a munkájuk zavartalan végzése érdekében.
A gyerekházban folyó fejlesztő munkát segítik külső szakemberek is, mint a gyógypedagógus, a gyógytornász és a védőnő. Rendszeresen látogatják a gyerekházat és tartanak fejlesztő foglalkozásokat, tanácsadást végeznek, szülői fórumokat tartanak.
Nagyon fontos számunkra a helyi közösségben való részvétel. Ezért a rendszeresen tartott közösségi programjainkra meghívjuk a családokat, együttműködő partnereinket. A település rendezvényein, programjain a gyerekház is részt vesz.
A gyerekházban szakmai vezető, szakmai munkatárs és egy segítő munkatárs dolgozik. A szakmai vezető és a szakmai munkatárs 2019-ben elvégezte a 120 órás gyerekház alapképzést, amiről tanúsítványt kaptak.
Gyerekházunk egyre inkább a település életének fontos egységévé válik. A családok szívesen hozzák hozzánk gyermekeiket, szeretnek részt venni a programokon. A település lakossága ismeri a tevékenységeinket.

Partnerek: 
EU
randomness