A Bhim Rao Egyesület közösségi oldalakon :

„Sziromnyi” Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése

„Sziromnyi” Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA:
EFOP-1.4.4-17-2017-00163

Megvalósulás időszaka:
Projekt kezdés ideje:
2019.06.01.
Várható befejezés ideje:
2021.08.29.
Támogatás mértéke:
100% 30.000.000 Ft
Helyszíne:
3751 Szendrőlád, Petőfi u.15.

Program célja:
A Bari Shej programunkat 2019-es év második felében kezdtük meg Szendrőládon, mellyel 24 hónapon keresztül segítjük a településen élő roma lányokat.
„Sziromnyi” Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése című programunkkal, a hátrányokkal küzdő roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentését, valamint a továbbtanulási esélyeik növelését tűztük ki célul. A program során megvalósított tevékenységeink lehetőségeket teremtenek az iskolai előre haladáshoz, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, és a későbbi foglalkoztathatósághoz, valamint hozzájárulnak életminőségük, egészségi állapotuk javulásához, szüleik nevelési képességének fejlődéséhez.
A tevékenységeinkbe 25 fő leányt és családjukat vontuk be, melyben egyéni és családi mentorálás segítségével kívánjuk elősegíteni a lányok önismeretének erősödését, iskolai sikerességét, továbbtanulási esélyeinek javítását, a munkaerő-piacra való bejutási esélyeiket.
A lányok és a családok támogatását 5 mentor végzi. Egy mentorhoz öt lány tartozik. A mentorok személyes támogatást nyújtanak a lányok tanulás iránti motivációjának felkeltésére, személyes példaadás útján.
A lányok számára motiváló, magas színvonalú iskola utáni tevékenységeket biztosítsunk ezeken az alkalmakon, családias légkörben tanulják meg a csapatban való munkálkodást és gondolkozást, szociális készségeket gyakorolhatnak, a mentorok segítségével pozitív példákat ismerhetnek meg. A program kapcsán lehetőségünk van kirándulásokat szervezni, vagy egyéb anyagi javakban részesíteni a programba bevont lányokat.

Partnerek: 
EU