A Bhim Rao Egyesület közösségi oldalakon :

Tér - Erő

Tér - Erő

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA:
EFOP-1.3.5-16-2016-00623

Megvalósulás időszaka:
Projekt kezdés ideje:
2017.04.01.
Várható befejezés ideje:
2020.06.29.
Támogatás mértéke:
100%, 25.000.000 Ft
Helyszíne:
3751 Szendrőlád Petőfi u. 15.

Program célja:
Szervezetünk elsősorban a fiatalok, a családok és fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül szerveződő társadalmi, gazdasági aktivizálásával, közéleti szerepvállalásuk erősítésével, karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységeivel, a generációk közötti együttműködéssel segíti elő a területi és társadalmi kiegyenlítődést a borsodi Szendrőlád településén.
Jelen pályázatunkkal hozzá kívánunk járulni Szendrőládon a generációk közötti együttműködés és kapcsolat, a társadalmi összetartás erősítéséhez; az önkéntes és karitatív tevékenységekben való részvétel előmozdításához; a közösségi integráció, a civil társadalom megerősítéséhez; a társadalmi szolidaritás céljának eléréséhez.
A „Tér-erő” című pályázatunkba bevonjuk a Szendrőládon működő települési önkormányzatot, kisebbségi önkormányzatot, szociális intézményeket, civil szervezeteket, óvodai és iskolai intézményeket is. Ezen szervezetek képviselőivel a pályázat megírása előtt workshop keretein belül megbeszéltük a településen lévő lehetőségeket, problémákat, melyekre a pályázat reagálni szeretne. A projektötleteink, tehát figyelembe veszik a helyi esélyegyenlőségi tervet, illetve az olyan stratégiákat, melyek országos és helyi érdekeket kívánnak szolgálni.
Ennek érdekében a következő programokat kívánjuk megvalósítani: Részletezve lásd Szakmai program melléklet.
A tevékenységi csoport: Toborzás; Jó gyakorlatok átadása; Generációk közötti érzékenyítő program; Szívességcsere központ – Önkéntes szolgáltatások cseréje; kapcsolattartás és adatszolgáltatás az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve kiemelt projekt kedvezményezett szervezettel (Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.).
C tevékenységi csoport: Ifjúsági tábor; Útjelző! - példaképek klubja; Cigány Graffiti Művészetterápiás csoport; Van képünk hozzá! - fotó- és videó kreatív csoport; "Álmatlanság éjszakája"; Fogadj örökbe egy falurészt; Challenge Day - Közösségi Sportnap; Életvezetési klub; D.A.D.A. program
A projektbe bevontak száma a pályázat keretében: 5.940 fő
A projekt keretében szervezett események, rendezvények, programok: 136 db

Partnerek: 
EU
randomness