Záró rendezvény

„Örömzene” a Felsőnyárádi Kincses Szigeten, „Örömzene” a Perkupai Kincses Szigeten, „Örömzene” a Szendrői Kincses Szigeten

2023-09-30

A Belügyminisztérium megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság pályázatot hirdetett 2022. áprilisában alapfokú zeneoktatási program megvalósítására.

A BHIM RAO Egyesület sikeresen pályázott a programra, melyet 3 helyszínen tudta megvalósítani az „Örömzene” a Felsőnyárádi Kincses Szigeten ZENE-22-0037 azonosító számon, ZENE-22-0035 azonosító számon, ZENE-22-0036 azonosító számú projektek keretében. A program szakmai hátterét és módszertanát a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által megvalósított Szimfónia program adta.

A program küldetése, hogy zenei eszközökkel segítsen a gyerekek és fiatalok szociális problémáin önismereti és segítő beszélgetésekkel egybekötött egyéni és csoportos zenetanítás, zenekarépítés útján. A programokat 12 hónap alatt valósítottuk meg 2022. október 01.-2023. szeptember 30. között. Havi négy, összesen 48 foglalkozást tartottunk 15-15 gyermek részére. A program megvalósítására településenként 1-1 zenei oktatót és 1-1 szociális segítő munkatársat kértünk fel. A program tervezésekor célunk az volt, hogy a fiatalok közösségépítése és szociális hátránykompenzációja valósuljon meg. Továbbá célunk volt, hogy a tanulóink helyben megkapják azt az egyéni szükségleteken alapuló segítséget, ami lehetővé teszi az iskolai sikerességüket. A családokat a program indulásakor tájékoztattuk egy szülői fórum keretében a zenei-szociális programunkról.

Az elnyert támogatásból hangszereket vásároltunk, melyek a foglalkozások alkalmával a gyerekek rendelkezésére álltak. Ezeken a hangszereken tanultak zenélni a gyerekek. A 48 foglalkozás után egy záró rendezvényre került sor mindhárom településen. A tanulók bemutatták a zenei oktatás eredményeit. Közösen énekeltek, táncoltak és zenéltek. A megjelent családtagok nagyon büszkék voltak a gyerekek eredményeire.