Mi a Sziromnyi projekt?

Sziromnyi projektünk a roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelését célzó projekt

title

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA:
EFOP-1.4.4-17-2017-00163

Kezdés ideje: 2019.06.01.
Várható befejezés: 2021.05.29.
Támogatás mértéke: 30.000.000 Ft (100%)
Helyszín: 3751 Szendrőlád, Petőfi út. 15.

A projekt célja

A 2019-es év második felében, Szendrőládon elindított projektünkkel a hátrányokkal küzdő roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentését, valamint továbbtanulási esélyeik növelését tűztük ki célul.

A családtagok bevonásával futó projektben megvalósított tevékenységeink lehetőséget teremtenek az iskolai előrehaladáshoz, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez és a későbbi foglalkoztathatósághoz, valamint hozzájárulnak a résztvevők életminőségének, egészségi állapotának javulásához, szüleik nevelési képességének fejlődéséhez.

Családtagjaik bevonásával segítjük elő 25 lány önismeretének erősödését, iskolai sikerességét, továbbtanulási és munkaerőpiaci esélyeik növelését.

A lányok családias légkörben tanulják meg a csapatban való munkálkodást és gondolkodást, továbbá szociális készségeket gyakorolhatnak.

A lányok és a családok támogatását öt mentor végzi, egy mentorhoz öt lány tartozik. A mentorok személyes támogatást nyújtanak a lányok tanulás iránti motivációjának felkeltésére, személyes példaadás útján. A projekt kapcsán lehetőségünk van kirándulásokat szervezni, vagy egyéb anyagi javakban részesíteni a programba bevont lányokat.