Mi a gyerekház?

támogató közeg, amely a szülői kompetenciáik erősítésével készíti fel a nehéz sorsú gyermekeket az óvodai beilleszkedésre

title

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA:
EFOP-1.4.3-16-2017-00037

Kezdés ideje: 2018.02.16.
Várható befejezés: 2022.05.17.
Támogatás mértéke: 40.000.000 Ft (100%)
Helyszín: 3751 Szendrőlád, Petőfi út 15.

A gyerekházról

Olyan, gyerek- és családbarát környezetet kívántunk kialakítani, ahol a szülők partneri bevonása és cselekvő részvétele mellett a 0-3 éves korú gyermekek veleszületett képességei a legoptimálisabban fejlődhetnek, és sikeresen beilleszkedhetnek az óvodai környezetbe.

Projektünket 2018 februárjában kezdtük meg az Egyesület székhelyét adó Szendrőládon, amely a GfK Hungária Piackutató Intézetet 2012-es jelentése alapján az ezer fő feletti települések rangsorában a harmadik legszegényebb község Magyarországon. Szendrőládon a roma népesség jelentős számú, az Edelényi Kistérség átlagos roma lakosságának a 4,02-szerese, az országos átlagnak pedig több mint 12-szerese. Ezek a mutatók indokolták, hogy a községben hozzunk létre gyerekházat.

Hiszünk abban, hogy ha a szülők bevonásával minél korábban elkezdődik a fejlesztés, a gyerekek annál sikeresebbek tudnak lenni a jövőt illetően.

Legfontosabb partnerünk a szülő. Projektünknek meghatározó eleme a szülők aktív részvétele, a velük való tartalmas együttműködés, a szülői kompetenciák megerősítése, a családok egészségügyi, szociális, gyermekjóléti, oktatási, munkaügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutásának segítése. A szülővel kialakuló erős kapcsolat segíti a folyamatosságot, a jó kommunikációt, a részvételt és az érdekeltségi érzést.

Azt szeretnénk elérni, hogy a 0-3 éves gyermekekkel foglalkozó intézmények és szakemberek feladatuknak tekintsék a program segítését, felelősségüknek érezzék a szakmaközi együttműködést és a szolgáltatások elérhetővé tételét.

Nagyon fontos számunkra a helyi közösségben való részvétel, ezért a rendszeresen tartott közösségi programjainkra meghívjuk a családokat, együttműködő partnereinket. A település rendezvényein, programjain a gyerekház is részt vesz. Gyerekházunk egyre inkább a település életének fontos egységévé válik. A családok szívesen hozzák hozzánk gyermekeiket, szeretnek részt venni a programokon.

A működésről

A gyerekházban szakmai vezető, szakmai munkatárs és egy segítő munkatárs dolgozik. A szakmai vezető és a szakmai munkatárs 2019-ben elvégezte a 120 órás gyerekház alapképzést, amiről tanúsítványt is kaptak. A munkatársak részére egy irodát is berendeztünk a munkájuk zavartalan végzése érdekében.

Gyerekházunk a kisgyermeket nevelő családok számára jól megközelíthető, s hétköznaponként 8-14 óra között tart nyitva. Nyitvatartási időben a szolgáltatások a családok számára ingyenesek és mindenki számára biztosítottak.

Tagja vagyunk a gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszernek is, ezért törekszünk a különböző szakmák képviselőivel, munkatársaival való együttműködésre. Alkalmat adunk arra, hogy a gyermekekkel, családokkal foglalkozó szakemberek találkozhassanak gyerekházunkban és közösen beszélgessenek, alakítsanak ki álláspontot a gyerekekkel, családokkal való munkájuk során.

Ringató Biztos kezdet Gyerekházunk ütemezetten, havi, heti és napi terv szerint működik, ezzel is segítve a szülők és a gyermekek hozzászoktatását a rendszerességhez.

A működést segíti a felújított, korszerű épület, s különösen a játszószoba, melyet a gyermekek életkorának megfelelő bútorokkal és fejlesztőjátékokkal láttunk el. 2019-ben kialakítottunk egy fürdőt is, ahol tisztálkodási és mosási lehetőséget biztosítunk a gyerekházat látogató családok számára. A jól felszerelt konyhában napi rendszerességgel készül a gyerekek tízóraija, a főzőklubban pedig az anyukák finom ételeket készítenek, születésnapokra és közösségi programokra süteményeket sütnek.

A fejlesztő munkát külső szakemberek is segítik, mint a védőnő, a gyógypedagógus és a gyógytornász. Rendszeresen látogatják a gyerekházat és tartanak tanácsadást, szülői fórumokat, fejlesztő foglalkozásokat.